Fietsen rond de middellandse zee
home  >  berichten 
[ route ]

[ foto's ]

[ berichten ]

[ materiaal ]

Van: kimp@xs4all.nl
Verzonden: woensdag 29 september 2004 12:48
Onderwerp: de Fitter

Van Manresa naar Cuenca.

Op aanraden van Hans G., ornitholoog en vogelfotograaf, kocht ik het boek ´Europese Vogels´ van H. Heinsel, R. Fitter en J.F. Parslow. Onder de kenners beter bekend als de Fitter. Mijn Fitter was een speciale uitgave van Vogelbescherming Nederland. Het was mij niet duidelijk waarin deze uitgave verschilde van de standaard uitgave. Waarschijnlijk zingt de nachtegaal nog ietsje prettiger in mijn uitgave of was de Steenarend toch nog wat groter. In ieder geval was het geen uitgave voor de beginneling. Het aantal beschreven soorten benaderde namelijk de tweeduizend! Hierdoor is het ook gewicht flink te noemen: zo´n 500 gram. Dat is nogal wat om mee te nemen naar Luxor. Om dit gewicht te kunnen verantwoorden waren bijzondere waarnemingen nodig. Kim en ik waren het er over eens dat het waarnemen van een Vale Gier zeker het behoud van de Fitter zou betekenen in de rechter achtertas. Daar wij niet zeer bedreven zijn in het waarnemen van vogels leek ons het herkennen van een Vale Gier een hachelijke zaak. Gesteld dat wij geen enkele kennis van vogels zouden hebben zou de kans dat wij correct een vogel zouden benoemen 1/2000ste zijn, een half promille dus. Hiermee wordt de kans op het behoud van de Fitter navenant. Het wordt beter indien wij bedenken dat er in de Fitter vogels staan die niet voorkomen in Spanje. Op de bij elke vogel geplaatste kaart van Europa en Noord Afrika staat in kleur aangegeven of de soort voorkomt. Geel: broedgebied, alleen ´s zomers aanwezig. Blauw: alleen in de winter aanwezig. Groen: broedgebied, het gehele jaar aanwezig. Een ruwe schatting leert dat zo´n 40% van de beschreven vogels niet voorkomt in Spanje (o.a de Siberische rotslijster). De kans op een Vale Gier gaat hiermee fors omhoog naar 1 op 1200. Het leven van de Fitter komt echter in gevaar als wij kijken naar de talrijkheid van de diverse soorten. De gier zit bovenin de voedselpyramide en er is daar niet veel plaats. Waarschijnlijk is de populatie gieren nog geen 1 promille van de gemiddelde vogelsoort. Gelukkig is er een ander factor namelijk de waarneembaarheid. Er zijn veel meer Braamsluipers in Spanje dan gieren. Maar die Braamsluipers zitten diep in het bos verstopt achter een blaadje, dus die zie je nooit. Zo niet de Vale Gier. Als die in de buurt is dan zie je hem met zijn 2,5 meter spanwijdte ook (in de Fitter: sw 2,4 tot 2,8). Na langdurig overleg met Kim en ook uit liefde voor de Fitter, hebben wij besloten dat de waarneembaarheid van de Vale Gier honderdduizend (100.000) maal die van de gemiddelde vogel is. Kijk, hiermee komen we ergens. De kans op het correct identificeren van de Vale Gier is nu 1 op 12 geworden. Dit is het moment om de Fitter wat verder te bestuderen. Zo zegt de Fitter dat de Vale Gier dominant is over de Aasgier. Kim en ik hebben in geen velden of wegen een Aasgier gezien, dus zit het met die dominantie wel snor. Dan nog wat aanwijzingen uit het ongerijmde: De Lammergier laat botten naar beneden op de rotsen te pletter vallen. Niets naar beneden zien komen. Monniksgier?, zeer zeldzaam, geen schijn van kans dus. Of is het dan een steenarend. Nee zegt de Fitter, de Steenarend zegt ´twie-oe´ Hebben we niet gehoord. Het is nu duidelijk, Kim en ik zijn het eens dat dat beest boven ons hoofd een Vale Gier is en dat de Fitter verder mee mag naar Luxor.

Naschrift
De Fitter is mee gegaan naar Luxor en heeft het ook nog gered tot Nederland. Bij naweging bleek dat de fitter 640 gram weegt. In totaal 90 soorten hebben we met behulp van de Fitter gedetermineerd. Het boek wordt uitgegeven door Tirion Natuur te Baarn. ISBN 90-5210-076-4

Laatst gewijzigd
16/09/2005