Onbeminde Aarde Reisgidsen ® Drachten

Geschiedenis

De vroegste tijden

In de omgeving van Drachten trokken gedurende de laatste ijstijd rendierjagers rond. Veel sporen hebben ze niet achtergelaten. Rond 2900 voor C. vestigden zich in de buurt van Drachten de eerste boeren.

Turfwinning

Drachten met grachten In de buurt van het huidige Drachten werd vroeger veen gewonnen. Het veen ontstond in de middelste steentijd toen de ijskappen smolten en het grondwaterspiegel steeg. Hierdoor ontstond moeras en werd later hoogveen gevormd. Het hoogveen werd omgezet in turf dat gebruikt werd als brandstof. Het land, ontdaan van zijn bovenlaag, was als zandgrond geschikt voor landbouw. De grote hoeveelheid werkers in de turf maakte een kerk noodzakelijk. Ook ontstond enige bebouwing voor bewoning. Voor het vervoer van de turf was vervoer over water nodig. Daarom werden er grachten gegraven. Dat trok weer extra handel met als gevolg dat steeds meer mensen zich vestigden langs de vaarten. Het dorpje werd dorp en ongeveer in 1830 kwam er een gemeentehuis. Toch bleef Drachten arm. Het waren maar weinigen die profiteerden van de turfwinning en de rijkere lieden bouwden buiten Drachten hun luxe huizen, bijvoorbeeld in Beetsterzwaag. Hiermee bleef Drachten een armetierig dorp zonder mooie panden.

De Philishave

Van grote invloed op Drachten was de vestiging van een Philips fabriek voor de vervaardiging van scheerapparaten. Samen met de fabriek kwamen ingenieurs en ander mensen met een behoorlijke opleiding naar Drachten. De werkgelegenheid nam behoorlijk toe en Drachten werd steeds welvarender.

Drachten nu

Van de oude tijd is niet meer veel te zien. De oude grachten, ooit de ader van de Drachtster economie, zijn veelal gedempt. De oude geveltjes die nog iets van de oude tijd weerspiegelden zijn veelal aangetast als gevolg van commerciële overwegingen van winkeliers die graag een modern ogende façade willen hebben, en anders zijn de gevels wel aan het oog ontrokken door de overkapping in het winkelgebied. Architectonisch is Drachten dan ook een wat moeizame bestemming. De enige uitzondering zou kunnen zijn enkele huizen en een landbouwschool die recent zijn teruggebracht in de oorspronkelijke kleuren van "De Stijl" naar een ontwerp van Theo Doesburg uit 1921. Het is maar goed dat Drachten meer biedt dan zijn centrum.

Copyright © 2009 René Wokke onbemindeaarde@xs4all.nl