Onbeminde Aarde Reisgidsen ®

Drachten

door René Wokke


waar turf en philishaves elkaar ontmoeten

Onbeminde Aarde Reisgidsen verschaffen onafhankelijk informatie voor de reiziger. Onze bedrijfsethiek is om geen advertenties te accepteren. Ook geld of zaken in natura in ruil voor een aanpassing of aanvulling in de tekst laten wij niet toe.

Drachten
1e editie- november 2006
Gepubliceerd door: WTCA publicaties, Amsterdam.

Correspondentie adres:
onbemindeaarde@xs4all.nl

Onbeminde Aarde Reisgidsen ® heeft werkelijk zijn uiterste best heeft gedaan om zinvolle en juiste informatie te geven. De werkelijkheid is echter vaak weerbarstiger dan een reisgidsschrijver voor mogelijk kan houden. Fouten, omissies en tekortkomingen zijn dan ook niet ondenkbeeldig. Gezien de financiële draagkracht van Onbeminde Aarde Reisgidsen ® kunnen wij ons niet aansprakelijk stellen voor lichamelijke- en geestelijke stoornissen, alsmede aantasting in de goede naam, koopkrachtvermindering, afname huizenprijzen en andere vormen van schade als gevolg, direct of indirect, van deze publicatie .
Copyright © 2009 René Wokke onbemindeaarde@xs4all.nl