home coaching personalia in de pers contact links
Coaching in beslissen

Het nemen van een goede beslissing is soms moeilijk. De situatie kan erg ingewikkeld zijn doordat er veel aspecten een rol spelen. Soms bestaat het probleem uit een onontwarbare kluwen van gerelateerde deelproblemen. Keuzes kunnen onmogelijk lijken omdat wat je ook doet er alleen maar een slecht resultaat in het verschiet ligt. Ook kan het voorkomen dat je gevoel wat anders zegt dan je rationele bewuste verstand. Het zijn situaties waarin het lastig is om voldoende overzicht en vertrouwen te verkrijgen en de rust te vinden om tot een juiste keuze te komen. Situaties waarin deskundige begeleiding u verder kan helpen.

Als coach in beslissen help ik mensen om op een verantwoorde manier tot een beslissing of keuze te komen. Het kan gaan om zaken zoals loopbaan en werk, relaties, financiŰn of een combinatie daarvan. Om het probleem te verhelderen en de mogelijke scenario's te analyseren en op hun waarde te schatten worden verschillende technieken gebruikt.
Naast gevoelsmatige, intu´tieve benaderingen wordt er aandacht geschonken aan meer formele, rationele analyses van het probleem. Ook de eigen rol en de be´nvloeding van de omgeving en de zekerheid en onzekerheid die keuzes met zich meebrengen komen aan bod. Door deze mix van technieken en het steeds weer vanuit een andere invalshoek bekijken van het probleem komt steeds meer informatie beschikbaar. Als alle facetten van het probleem en zijn context duidelijk zijn wordt het mogelijk om in te zoomen op de scenario's die de beste oplossing bieden.

Beslissen doe je niet alleen met je bewuste verstand maar ook op je gevoel. Beide processen kosten tijd. Het is van belang dat gevoel en verstand met elkaar in overeenstemming komen. Daarom verdient het aanbeveling om tussen de consulten enkele dagen te nemen om deze processen een kans te geven. Het aantal consulten is afhankelijk van de situatie, maar in het algemeen zijn 3 tot 5 sessies voldoende. Het einddoel van de begeleiding is om u een helder overzicht te verschaffen van de mogelijke oplossingen. De uiteindelijke beslissing of actie die u wilt gaan nemen wordt gaande het proces steeds duidelijker en uw overtuiging en zelfvertrouwen groeit. De volgende logische stap neemt u dan zelf met hart en verstand.

© WTCA 2005 laatst gewijzigd op 1 maart 2007